Абитуриенту

 

 

Перечень квалификаций по направлениям и специальностям подготовки специалистов в ХНУГХ имени А. Н. Бекетова

 

Перелік кваліфікацій за напрямами і спеціальностями підготовки 

фахівців у ХНУМГ імені О. М. Бекетова

 

Напрям підготовки Кваліфікація за освітнім рівнем бакалавр Спеціальність Кваліфікація за освітнім рівнем
спеціаліст магістр
1. Будівельний факультет / Faculty of Construction Engineering
Будівництво Бакалавр будівництва Промислове і цивільне будівництво Інженер-будівельник Магістр будівництва
Construction Bachelor of Construction Engineering Industrialand Civil Engineering Construction Engineer Master of ConstructionEngineering
Геодезія, картографія та землеустрій Бакалавр геодезії, картографії та землеустрою Геоінформаційні системи і технології Інженер-геоінформатик Інженер-геоінформатик
Оцінка землі та нерухомого майна Магістр з оцінки землі та нерухомого майна
Землеустрій та кадастр Магістр із землеустрою та кадастру
Geodesy, Cartography and Land Management Bachelor of Geodesy, Cartography and Land Management Geoinformational Systems and Technologies Geoinformatics Engineer Geoinformatics Engineer
Land and Estate Appraisal Master of Land and Estate Appraisal
Land Management and Cadastre Master of Land Management and Cadastre
2.Факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва / FacultyofArchitectureDesignandFineArts
Будівництво Бакалавр будівництва Міське будівництво та господарство Інженер-будівельник Магістр будівництва
Construction Bachelor of Construction Engineering Urban Engineering and Services Construction Engineer Master of ConstructionEngineering
Архітектура Бакалавр архітектури Містобудування Архітектор Магістр архітектури
Архітектура будівель і споруд Магістр архітектури
Дизайн архітектурного середовища Магістр архітектури та дизайну
Architecture Bachelor of Architecture Town Planning Architect Master of Architecture
Architecture of Buildings and Constructions Master of Architecture
Architectural Environment Design Master of Architecture Design
3. Факультет економіки і підприємництва/ Faculty of Economics and Entrepreneurship
Економіка підприємства Бакалавр з економіки підприємства Економіка підприємства Спеціаліст з економіки підприємства Магістр з економіки підприємства
Economics of Enterprise Bachelor of Economics of Enterprise Economics of Enterprise Specialist of Economics of Enterprise Master of Economics of Enterprise
Облік і аудит Бакалавр з обліку і аудиту Облік і аудит Спеціаліст з обліку і аудиту Магістр з обліку і аудиту
Accounting and Audit Bachelor of Accounting and Audit Accounting and Audit Specialist of Accounting and Audit Master of Accounting and Audit
Управління фінансово-економічною безпекою Професіонал з фінансово-економічної безпеки
Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки
Financial and Economic Security Management Specialist in Financial and Economic Security
Expert in Financial and Economic Security
4. Факультет менеджменту/ Faculty of Management
Менеджмент Бакалавр з менеджменту Менеджмент організацій і адміністрування Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування Магістр з менеджменту організацій і адміністрування
Management Bachelor of Management Management of Organizations and Administration Specialist of Management of Organizations and Administration Master of Management of Organizations and Administration
Туризм Бакалавр з туризму Туризмознавство Спеціаліст з туризмознавства Магістр з туризмознавства
Tourism Bachelor of Tourism Tourism Studies Specialist of Tourism Studies Master of Tourism Studies
Готельно-ресторанна справа Бакалавр з готельно-ресторанної справи Готельна і ресторанна справа Спеціаліст з готельної і ресторанної справи Магістр з готельної і ресторанної справи
Hotel and Catering Business Bachelor of Hotel and Catering Business Hotel and Catering Business Specialist of Hotel and Catering Business Master of Hotel and Catering Business
Управління проектами Фахівець з управління проектами та програмами Керівник проектів та програм
Project Management Specialist of Project and Program Management Project and Program Manager
Комп’ютерні науки Бакалавр з комп’ютерних наук
Computer Sciences Bachelor of Computer Sciences
Системна інженерія Бакалавр з системної інженерії
SystemsEngineering Bachelor of Systems Engineering
5. Факультет транспортних систем та технологій / Facultyof Transport Systems and Technologies
Менеджмент Бакалавр з менеджменту Логістика Спеціаліст з логістики Магістр з логістики
Management BachelorofManagement Logistics Specialist of Logistics Master of Logistics
Транспортні технології (в міському електротранспорті) Бакалавр з транспортних технологій Транспортні системи Інженер з транспорту

Науковий співробітник

(в транспортній галузі)

Організація і регулювання дорожнього руху Інженер з транспорту

Науковий співробітник

(в транспортній галузі)

Організація перевезень і управління на транспорті Інженер з транспорту

Науковий співробітник

(в транспортній галузі)

Transport Technologies (in City Electric Transport) Bachelor of Transport Technologies Transport Systems Transport Engineer Researcher in the field of Transport
Organization and Regulation of Road Traffic Transport Engineer Researcher in the field of Transport
Transportation Logistics and Transport Management Transport Engineer Researcher in the field of Transport
Електромеханіка Бакалавр з електромеханіки Електричний транспорт Інженер-електромеханік Магістр з електромеханіки
Електричні системи і комплекси транспортних засобів Інженер-електромеханік Магістр з електромеханіки
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод Інженер-електромеханік Магістр з електромеханіки
Electromechanics Bachelor of Electromechanics Electric-poweredTransport ElectromechanicalEngineer Master of Electromechanics
Electrical Systems and Complexes of Vehicles Electromechanical Engineer Master of Electromechanics
Electromechanical Automation Systems and Electrical Drive ElectromechanicalEngineer Master of Electromechanics
Охорона праці Бакалавр з охорони праці Охорона праці Інженер з охорони праці Магістр з охорони праці
OccupationalSafety Bachelor of Occupational Safety OccupationalSafety OccupationalSafetyEngineer MasterofOccupationalSafety
Цивільний захист Бакалавр з цивільного захисту
Civil Protection Bachelor ofCivil Protection
6. Факультет електропостачання і освітлення міст/ Facultyof Urban Electric Energy Supply and Lighting
Електротехніка та електротехнології Бакалавр з електротехніки та електротехнологій Електротехнічні системи електроспоживання Інженер-електрик Магістр з електротехнічних систем електроспоживання
Світлотехніка і джерела світла Інженер-електрик Магістр з світлотехніки і джерел світла
Electrical Engineering and Electrotechnics Bachelor of Electrical Engineering and Electrotechnics Electrotechnical Systems of Electricity Consumption Electrical Engineer Master ofElectrotechnical Systems of Electricity Consumption
Lighting Engineering and Sources of Light Electrical Engineer Master of Lighting Engineering and Sources of Light
7. Факультет інженерних мереж та екології міст / Faculty of Urban Environmental Engineering
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Бакалавр з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Екологія та охорона навколишнього середовища Спеціаліст з екології та охорони навколишнього середовища Магістр з екології та охорони навколишнього середовища
Екологічна безпека Магістр з екологічної безпеки.
Ecology, Environmental Protection and Conservation of Nature Bachelor of Ecology, Environmental Protection and Conservation of Nature Ecology and Environmental Protection Specialist of Ecology and Environmental Protection Master of Ecology and Environmental Protection
Environmental Safety Master of Environmental Safety
Гідротехніка (водні ресурси) Бакалавр з гідротехніки (водних ресурсів) Раціональне використання і охорона водних ресурсів Спеціаліст з раціонального використання і охорони водних ресурсів Магістр з раціонального використання і охорони водних ресурсів

Hydraulic Engineering

(Water Resources)

Bachelor of Hydraulic Engineering

(Water Resources)

Water Resource Conservation and Protection Specialist of Water Resource Conservation and Protection Master of Water Resource Conservation and Protection
Будівництво Бакалавр будівництва Теплогазопостачання і вентиляція Спеціаліст з теплогазопостачання і вентиляції Магістр з теплогазопостачання і вентиляції
Водопостачання та водовідведення Спеціаліст з водопостачання та водовідведення Магістр з водопостачання та водовідведення
Construction Bachelor of Construction Engineering Heat and Gas Supply and Ventilation Specialist ofHeat and Gas Supply and Ventilation Master of Heat and Gas Supply and Ventilation
Water Supply and Sewerage Specialist ofWater Supply and Sewerage Master of Water Supply and Sewerage
Лісове і садово-паркове господарство Бакалавр лісового і садово-паркового господарства
Forestry and Horticulture Bachelor of Forestry and Horticulture

Заявка на поступление

Cкачайте форму (формат .docx или формат .pdf ), заполните и отправьте на e-mail decanatin@kname.edu.ua

We have 15 guests and no members online