Витоки історії факультету по роботі з іноземними студентами слід віднести до початку 50-х років минулого сторіччя. Саме тоді, у 1956 году, відбувся перший випуск іноземців. Це були чотири громадянина країн Польської Народної Республіки та Соціалістичної Республіки Румунії, які навчалися на містобудівельному факультеті.

На протязі наступних років кількість студентів-іноземців неухильно зростала та до кінця семидесятих років перевищило 100 чоловік. Це були переважно громадяни соціалістичних країн та країн народної демократії. У звʼязку зі збільшенням кількості студентів виникла необхідність у створенні спеціального самостійного факультету по підготовці іноземних студентів. Він був організований відповідно з рішенням колегії Міністерства вищої та середньо спеціальної освіти УРСР від 20 вересня 1978 року. Першим деканом став старший викладач кафедри будівельних конструкцій В.М. Попельнух, який працював на цій посаді на протязі наступних 8 років. До того часу навчання студентів проводилося на трьох факультетах - містобудувальном, електропостачання та освітлення міст та міського електричного транспорту.

Clipboard01

Вручення дипломів першому випуску іноземних студентів

На даний час більшість студентів-іноземців навчається на будівельних та архітектурних спеціальностях.

На початку 80-х років кількість студентів факультету перевищила 200 чоловік. Крім громадян країн-членів Ради Економічної Взаємодопомоги, серед них вже були й громадяни інших країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки - всього до того часу близько пʼятидесяти країн.

З середини 80-х років Університет почав підготовку спеціалістів вищої кваліфікації з іноземних громадян. З тих пір успішно завершили навчання в аспірантурі та захистили кандидатські дисертації більше 150 іноземців, серед яких: Гударі Раджешварі з Республіки Маврікій (у 1989 році), Аль Манасра Махер, Йорданія (у 1991 році), Вассім Ісмаіл, Ліван (у 2011 році), та інші.

З моменту відкриття факультет очолювали декани:

  • Попельнух Віктор Миколайович (з 1978 по 1986 р.)
  • Ропавка Олександр Іванович (з 1986 по 1995 р.)
  • Гарьковець Анатолій Михайлович (у 1995р.);
  • Харченко Віктор Федорович (з 1995 по 2002 р.)
  • Кравченко Юрій Петрович (з 2002 по 2011 р.).
  • Кузнєцов Анатолій Іванович (з 2011 по 2014 р).
  • Кутоманов Дмитро Євгенович (з 2014 по 2016 р.).
  • Запорожець Ганна Володимирівна (з 2016 по 2017р.).

Clipboard02

Зустріч іноземних студентів з проректором по міжнародним зв’язкам

З розширенням діяльності Університету в області навчання громадян із закордонних країн, а також співпраці в області освіти з навчальними закладами та науково-освітніми зарубіжними організаціями, наказом Міністерства вищої та середньої освіти УРСР у 1989 році в Університеті була введена посада проректора по міжнародним зв'язкам. На неї було призначено доцента, кандидата технічних наук Кузнєцова Анатолія Івановича. Надалі цю посаду займали: Шутенко Андрій Леонідович, Кутоманов Дмитро Євгенович та на сьогоднішній день – Грицьков Євгеній Володиморович.

З початку 90-х років було введено навчання іноземних громадян на контрактній основі та виникла необхідність організації повного циклу навчання іноземців, починаючи з довузівської підготовки. У зв’язку з цим в 1990 році в Університеті було відкрито підготовче відділення. На той час організацію роботи на підготовчому відділенні взяла на себе кафедра української та російської мов, очолювана доцентом, кандидатом філологічних наук Л.В. Шумейко. При кафедрі була створена секція підготовчого відділення, а перший випуск слухачів відбувся в 1991 році. Це були два брата, громадяни Ліванської Республіки - Хусам та Басем Семаан.

Clipboard03

Слухачі підготовчого відділення

З ростом популярності серед іноземців отримання освіти в Україні та відповідним збільшенням кількості слухачів підготовчого відділення, 23 січня 1995 наказом ректора в Університеті була організована кафедра російської мови, як іноземної.

Зараз підготовче відділення працює під керівництвом завідуючої, к.ф.н. Вальченко І.В. Тут слухачі на протязі року отримують об'єм знань, необхідний для вступу у вищі навчальні заклади. Тут вони вивчають українську та російську мови та загальноосвітні предмети по обраній спеціальності. Кафедра навчає майбутніх архітекторів та інженерів, економістів та екологів, менеджерів та медиків. За 23 роки тут вивчили українську та російську мови більш ніж 2800 іноземних громадян.

Продовжують поглиблене вивчення української та російської мови студенти-іноземці вже при придбанні спеціальності на профілюючих факультетах. Займаються з ними викладачі кафедри мовної підготовки та психології під керівництвом завідуючої професора, доктора педагогічних наук Оксани Олексіївни Резван.

Сьогодні на денному відділенні Університету підготовка спеціалістів для закордонних країн ведеться на шести факультетах по трьом кваліфікаційним рівням - бакалавр, магістр, доктор філософії. На даний момент на факультеті числиться біля 400-от студентів з 37 країн. До сьогоднішнього дня підготовлено більше 3500 спеціалістів для 80 країн світу. Багато з них досягли високих результатів у навчанні, отримали дипломи з відзнакою. Багато випускників Університету зараз стали поважними персонами на Батьківщині.

Clipboard04

Іноземні студенти на лекції

Враховуючи сьогоднішні реалії вищої школи, розвиток інтернаціональної освіти виходить на передові позиції стратегічного розвитку Університету.

Clipboard05

Круглий стіл, присвячений сорокаріччю факультету по роботі з іноземними студентами

Наша задача - створення комфортного та привабливого середовища для іноземних абітурієнтів, формування престижного бренду Університету імені Бекетова на ближньому та дальньому зарубіжжі. І ми, працівники факультету, готові з гордістю та відповідальністю працювати над її виконанням.

Официальный сайт Университета

ukr png

Университет в соцсетях

facebook 5 xxl instagram

schedule2020

На сайті 181 гість та 0 користувачів